جدیدا مُد شده توسعه دهنده ها برای اینکه نخوان واسه هر توزیعی، بسته ی مجزایِ اون توزیع رو بنویسن، رو آوردن به مدیر بسته های universal ای هم چون snappy. البته اگه با پکمن کار کرده باشید، اسنپی در مقابلش، شوخی بچه گانه ای بیش نیست!

واسه نصبِ بی دردسر anbox، مبجور شدم ازش استفاده کنم.خالی از لطف ندیدم دستورات پرکاربردشو اینجا بذارم تا بتونه به یه مرجع سریع السیر برای دستکاری بسته ها تو این مدیر بسته تبدیل بشه!

برای مدیریت بسته های snap در آرچ بسته snapd را نصب کنید.

جستجو بین مخازن

snap find searchterm

برای جستجوی تمامی بسته های تایید شده

snap find

اما دستور بالا تمامی بسته های اسنپ را لیست نمی کند.برای رفع این مشکل بایستی بسته uappexplorer را نصب کنید.

snap install uappexplorer-cli
uappexplorer-cli --type snap

نصب بسته

snap install snapname

نکته:این دستور به دسترسی روت نیازمند است.نصب به ازای کاربر امکان پذیر نیست.اسنپ ها دانلود می شوند و در مسیر /var/lib/snapd/snaps قرار داده می شوند و به مسیر /snap/snapname مانت میشوند تا توسط سیستم قابل مشاهده باشند.

لیست بسته ها

snap list

آپدیت بسته ها

snap refresh

حذف بسته بخصوص

snap remove snapname

اگر هنگام نصب بسته، عملیات نصب را متوقف کنید با ارور زیر مواجه می شوید:

error: cannot remove "nextcloud": snap "nextcloud" has changes in progress

برای حل این مشکل ابتدا:

snap changes

خروجی ای شبیه زیر را خواهید دید:

 ❯ snap changes                                                                                             [12:52:08]
ID   Status  Spawn                 Ready                 Summary
1    Error   2016-11-20T14:22:11Z  2017-04-22T07:24:35Z  Install "hello-world" snap
2    Error   2017-04-22T07:14:40Z  2017-04-22T07:43:00Z  Install "anbox-installer" snap
3    Error   2017-04-22T07:43:26Z  2017-04-22T07:44:53Z  Install "uappexplorer-cli" snap
4    Error   2017-04-22T07:45:42Z  2017-04-22T07:46:36Z  Install "hello-world" snap
5    Doing   2017-04-22T07:47:28Z  -                     Install "anbox-installer" snap

ملاحظه می کنید که اسنپ با آیدی 5 در وضعیت Doing قرار دارد.برای متوقف کردنش:

sudo snap abort 5

منابع:

  1. ویکی آرچ لینوکس
  2. توقف بسته های در حال دانلود