چند وقت پیش ها بود در به در دنبال تاریخ پخش فصل بعدی game of thrones بودم.این در به دری با یه سرچ ساده البته به اتمام رسید.اما خوب با خودم فک کردم چی میشد یه برنامه ای وجود داشت بهش اسم سریال میدادی و اون بهت میگفت فصل بعدیش قراره کی پخش باشه.یا مثلا اطلاعاتی از اون سریال بهت بده.بازیگراش،عوامل سازنده و ...

این شد که دلو به دریا زدم و tvdoon متولد شد.:)