mysql

ست کردن پسورد روت:

ابتدایی ترین کار هنگام شروع با mysql ست کردن پسورد برای کاربر روت می باشد.برای این منظور ابتدا ترمینال را باز کنید و به دایرکتوری نصب mysql تان بروید.(mysql/bin)

سپس دستور زیر را صادر میکنیم:

mysql-u root -p

سپس از شما پسورد میخواد.پسورد موردنظرتون رو وارد میکنیم.همین دی:

اگه از روی سرور میخواین وصل شین باید این دستورو بزنید:

mysql --host=yourhost --port=yourport --user=username --password=yourpass

ساخت دیتابیس جدید:

CREATE DATABASE databasename;

و برای ساخت دیتابیس با Uft8:

CREATE DATABASE dbname CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

وصل شدن به دیتابیس:

mysql [-u username] [-h hostname] database-name