علاوه بر اینکه میتونید تو همین سایت واسم نظر بذارید از طریق ایمیل زیر هم در خدمت تون خواهم بود:

linarcx@gmail.com